Svet homeopatie
s etabletkou

Bolesť hlavy sa v odbornom svete označuje ako cefalea alebo cefalalgia. Môže mať neurologický, psychiatrický, ortopedický či endokrinný pôvod, čo znamená, že ju môžu spôsobovať rôzne fyzické, ale aj psychické ťažkosti a vonkajšie vplyvy. Patrí sem napríklad stres, únava či dehydratácia, ale aj vážnejšie ochorenia ako sú infekcie, pohybové problémy či dokonca mozgová príhoda. Bolesť hlavy sa v odbornom svete označuje ako cefalea alebo cefalalgia. Môže mať neurologický, psychiatrický, ortopedický či endokrinný pôvod, čo znamená, že ju môžu spôsobovať rôzne fyzické, ale aj psychické ťažkosti a vonkajšie vplyvy. Patrí sem napríklad stres, únava či dehydratácia, ale aj vážnejšie ochorenia ako sú infekcie, pohybové problémy či dokonca mozgová príhoda.

Bolesť hlavy sa v odbornom svete označuje ako cefalea alebo cefalalgia. Môže mať neurologický, psychiatrický, ortopedický či endokrinný pôvod, čo znamená, že ju môžu spôsobovať rôzne fyzické, ale aj psychické ťažkosti a vonkajšie vplyvy. Patrí sem napríklad stres, únava či dehydratácia, ale aj vážnejšie ochorenia ako sú infekcie, pohybové problémy či dokonca mozgová príhoda. Bolesť hlavy sa v odbornom svete označuje ako cefalea alebo cefalalgia. Môže mať neurologický, psychiatrický, ortopedický či endokrinný pôvod, čo znamená, že ju môžu spôsobovať rôzne fyzické, ale aj psychické ťažkosti a vonkajšie vplyvy. Patrí sem napríklad stres, únava či dehydratácia, ale aj vážnejšie ochorenia ako sú infekcie, pohybové problémy či dokonca mozgová príhoda.

Kategórie homeopatík

Akcie zo sveta homeopatie

Začínajúci homeopat

Pri konštitučnom predpisovaní homeopat odporučí užiť vybraný liek v čo najmenšej dávke. Zvyčajne to znamená, že pacient užije liek napríklad trikrát za sebou v hodinových intervaloch, prípadne jednu dávku lieku v troch po sebe idúcich dňoch. Po istom čase, zvyčajne 4 až 6 týždňoch od užitia lieku, vyhodnotí jeho účinok v kontrolnom rozhovore s pacientom. V prípade vhodne zvoleného lieku dôjde k čiastočnému až výraznému zmierneniu fyzických ťažkostí, nárastu energie, skvalitneniu spánku, teda celkovému zharmonizovaniu sa, priblíženiu sa rovnovážnemu stavu, homeostáze. Niekedy, aj v prípade dobre zvoleného lieku, sa môžu prechodne zhoršiť fyzické symptómy. Toto tzv. terapeutické zhoršenie nenastane vždy a zvyčajne odoznie počas niekoľkých hodín, respektíve dní. Prechodné objavenie sa rôznych telesných výtokov, symptómov v minulosti prekonaných ochorení a posun patológie na život neohrozujúce orgány (tzv. Heringove zákony homeopatického liečenia) vnímame pozitívne a sú potvrdením vhodne zvoleného lieku.

Prejsť do blogu
Najčastejšie otázky

Bolesť hlavy sa v odbornom svete označuje ako cefalea alebo cefalalgia. Môže mať neurologický, psychiatrický, ortopedický či endokrinný pôvod, čo znamená, že ju môžu spôsobovať rôzne fyzické, ale aj psychické ťažkosti a vonkajšie vplyvy,

Zobraziť najčastejšie otázky