Čaká vás vyšetrenie u diabetológa? Ako prebieha a čo máte očakávať?

Diabetes, a teda cukrovka, je diagnostikovaný a aj následne kontrolovaný hladinou glukózy v krvi. Aj preto je pre stanovenie diagnózy základným vyšetrením hodnotenie glykémie. Fyziologická hodnota glykémie nalačno sa u zdravých ľudí pohybuje od 3,3 – 5,5 mmol/l [1].

Kedy sa potvrdí diabetes?

U pacientov je diabetes mellitus diagnostikovaný pokiaľ:

  • hodnota glykémie nalačno je vyššia ako 7,0 mmol/l,
  • hodnota glykémie kedykoľvek počas 24 hodín, bez ohľadu na príjem potravy, je vyššia ako 11,1 mmol/l,

Diagnóza cukrovky je nepravdepodobná u osôb, ktoré majú hladiny glykémie nižšie ako 5,6 mmol/l počas dňa [2]. Existujú viaceré typy testov, ktoré dokážu zmerať hladinu glukózy v krvi, a to test glukózy nalačno, náhodný test glukózy a test A1c.

Typy testov na potvrdenie glukózy v krvi:

  • Test glukózy nalačno: Tento test je najlepšie vykonať ráno po osemhodinovom hladovaní. Nič pred ním nejedzte ani nepijete okrem dúškov vody.
  • Náhodný krvný test glukózy: je možné vykonať ho kedykoľvek bez potreby hladovania.
  • Test A1C: Tento test, tiež nazývaný HbA1C alebo test glykovaného hemoglobínu, hodnotí priemernú hladinu glukózy v krvi za posledné dva až tri mesiace. A1C test meria množstvo glukózy pripojenej k hemoglobínu, proteínu v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík. Pred týmto testom nie je nutný pôst. Čím vyššiu hladinu cukru v krvi máte, tým viac hemoglobínu budete mať s pripojeným cukrom. Hladina A1C nad 6,5% v dvoch samostatných testoch naznačuje, že trpíte cukrovkou. Hodnota A1C medzi 5,7 až 6,4% indikuje prediabetes a hodnota pod 5,7% sa považuje za normálnu hodnotu.
  • Orálny glukózo-tolerančný test: Vykonáva sa u osôb s mierne zvýšenými hladinami glykémie a na odhalenie tehotenskej cukrovky. Vyšetrenie prebieha v ambulancii lekára. Je nutné prísť nalačno, aspoň po 8 hodinovom nočnom hladovaní, kedy je povolené iba pitie čistej vody. V úvode vyšetrenia odoberie lekár vzorku krvi, následne osoba vypije roztok s obsahom 75g glukózy. Nápoj je potrebný vypiť v priebehu 3 až 5 minút. Kapilárna krv sa odoberá po šesťdesiatich a sto dvadsiatich minútach, kedy sa stanovuje hladina glukózy v krvi. Pokiaľ je hodnota glykémie po 120 minútach nižšia ako 6,7 mmol/l, výsledok je normálny. Ak je však hodnota glykémie nad 11,1 mmol/l, ide o diabetes mellitus. Hodnoty medzi 7,7 a 11,1 sú typické pre poruchu tolerancie sacharidov.

Pri podozrení na diabetes I. typu vám môže váš lekár odobrať aj vzorky krvi a moču. Krv sa kontroluje na autoprotilátky (autoimunitné znamenie, že vaše telo napáda samo seba). Moč sa kontroluje na prítomnosť ketónov (znamenie, že vaše telo spaľuje tuk ako zásobu energie). Tieto príznaky naznačujú diabetes I.

Ako ďalšie vyšetrenie pri podozrení na diabetes je vyšetrenie hladiny acetónu a glukózy v moči. Glukóza sa objavuje v moči pri vysokej hladine glykémie, nakoľko sa jej telo zbavuje močom. To však znamená, že glykémia stúpla nad hodnotu obličkového prahu 10mmol/l. Pokiaľ sa u diabetikov objaví v moči acetón, je to symptóm zhoršenia zdravotného stavu, čo znamená, že je telo prekysľované, nastáva ketoacidóza, ktorá môže v závažných prípadoch vyústiť až do diabetickej kómy.

Glukóza, ktorá sa vylučuje močom, so sebou strháva vodu. U pacienta sa to prejavuje ako nadmerné močenie, ktoré pretrváva aj v nočných hodinách. Postihnutý má v dôsledku strát tekutín smäd, je unavený, nevýkonný a spavý.

Je potrebné sa vyšetrenia u diabetológa báť?

Diabetes mellitus je celosvetovo závažným zdravotným problémom. Včasná prevencia a diagnostika tohto ochorenia majú veľký význam pre zlepšenie kvality života týchto pacientov a zníženia výskytu ďalších komplikácii. Pokiaľ ste si pozorne prečítali popis vyššie spomenutých testov, už viete, že vyšetrenie u diabetológa nie je bolestivé ani obzvlášť nepríjemné. Nemáte sa teda čoho báť ani nemusíte stresovať.

U pacientov s už diagnostikovanou cukrovkou má zásadný význam každodenný selfmonitoring merania hladiny krvného cukru v kvapke kapilárnej krvi glukomerom. Okrem toho sú tiež voľne dostupné diagnostické prúžky stanovujúce hladinu glukózy a ketónov vo vzorke moču, ktoré si môže pacient kedykoľvek urobiť a zistiť tak informáciu o svojom zdravotnom stave.

Zdroje použité v článku:

1. EDELSBERGER, T. Encyklopedie pro diabetiky [online]. Praha: Maxdorf, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7345-189-9.
2. DOLINA, J. Civilizace a nemoci [online]. 1. vyd. Praha: Futura, 2009. 267 s. ISBN 978-80-86844-53-4.

Lucia Minichová

Neprehliadnite